Australia data – CBA / Markit PMI 54.4 (prior 56.2)

Shares